👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نحوه تشكیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف كردن آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نحوه تشكیل آسفالت در مخزن و چگونگی برطرف كردن آن

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان

I-I- مقدمه

I-II- گاز طبیعی در جهان

I-III- ذخایر و منابع

I-IV- چرا از گاز طبیعی استفاده می‌كنیم؟

I-V- تكنولوژی‌های استاندارد گاز طبیعی

I-VI- سیمای صنعت گاز ایران

I-VII- پالایشگاه گاز طبیعی در ایران

I-VII- سیستم انتقال گاز طبیعی

فصل دوم: روشهای تولید گاز سنتز

II-I- مقدمه

II-II- عمده مصارف گاز سنتز

II-III- روشهای تولید گاز سنتز

فصل سوم: روش تولید گاز سنتز بطریق SMR

III-I- شرح كلی

III-II- مقدمه

III-III- تكنولوژی

III-IV- تولید گاز سنتز

III-V- سنتز متانول

III- VI- واحد تقطیر متانول

III-VII- سیستم بخار آب و میعان

III-VIII- خدمات و واحد خارج از شبكه

فصل چهارم: طراحی یك واحد صنعتی به روش SMR و تولید گاز سنتز

IV-I- مقدمه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی بروش SMR

IV-II- شرح فرآیند

IV-III- شرح عملیات

IV-IV- برآورد هزینه

جمع بندی و نتیجه‌گیری

فصل اول:

وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان

1-1- مقدمه

1-2- گاز طبیعی در جهان

1-3- ذخایر و منابع

1-4- چرا از گاز طبیعی استفاده می‌كنیم؟

1-5- تكنولوژی‌های استاندارد گاز طبیعی

1-6- سیمای صنعت گاز ایران

1-7- پالایش گاز طبیعی در ایران

1-8- سیستم انتقال گاز طبیعی

1-1- مقدمه

گاز طبیعی غالباً همراه نفت است و نفت را از درون خاك به طرف چاههای استخراج می راند. هنگام بالا رفتن مخلوط نفت و گاز در چاه ها گاز آزاد شده و مخلوط را به بالای چاه می برد. در نفتهایی كه از گاز اشباع نشده اند و فقط تحت فشار آب قرار دارند مقدار گاز حل شده كمتر و در نفت های فوق اشباع مقدار گاز بیشتر است.

همچنین رگه هایی وجود دارد كه فقط دارای گاز طبیعی است و نفت همراه ندارد.

قسمت اعظم گاز طبیعی از متان تشكیل شده است و غیر از متان هیدروكربورهای گازی دیگر از C2 تا C4 با مقادیر متفاوت و همچنین هیدروكربورهای بالاتر نیز در آن وجود دارد. گاز طبیعی ممكن است خشك و یا مرطوب باشد.

1-2- گاز طبیعی در جهان

گاز طبیعی سریعترین رشد را در بخش مصرف انرژی خام جهان در مرجع "چشم انداز انرژی بین المللی در سال 2003 یا IEO" دارد. مصرف گاز طبیعی در سطح جهان به نظر می آید كه افزیاش متوسط 8/2 درصد سالیانه را از سال 2001 تا 2005 در مقایسه با میزان رشد 8/1 درصدی سالیانه كه برای مصرف نفت و رشد 1/5 درصدی كه برای زغال سنگ تصور می شود خواهد داشت. مصرف گاز طبیعی در سال 2005 به نظر می آید كه به 176 تریلیون فوت مكعب می رسد كه این مقدار تقریباً دو برابر 90 تریلیون فوت مكعبی كه در سال 2001 مصرف شده، است. (شكل 1-1 و 1-2)

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درمورد قانون تجارت الکترونیک جزوه زبانشناسی بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظر حسابرس خرافات و خرافه پرستی در میان توده مردم دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصمیم ‏گیری