👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله شاخص میانه (Median)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله شاخص میانه (Median)

میانه را بانماد ME نمایش داده و نشان دهنده مرز 50 درصد اطلاعات خواهد بود . میانه مشاهدات جامعه را به دو دسته تقریباً مساوی تقسیم می نماید . نصب متغیر ها مساوی یا کوچکتر از میانه بوده در حالی که نصف دیگر مساوی و یا بزرگتر از میانه می باشد .

میانه را می توان برای داده های جدا و پیوسته به صورت زیر بدست می آید .

الف) تعیین میانه در دادههای جدا یا گسسته :

ب) تعیین میانه در داده های پیوسته

الف ) تعیین میانه در داده های جدا یا گسسته : در این حالت ابتدا مقادیر را به صورت عمودی نزولی مرتب کرده سپس بر حسب تعداد کل داده ها مقدار میانی را به عنوان میانه داده ها بدست می آوریم به طوری که اگر n یا کل داده فرد باشد دقیقاً مقدار عدد وسطی به عنوان میانه خواهد بود اما اگر n زوج باشد متوسط دو عدد وسطی به عنوان میانه داده ها می باشد .

مثال : میانه را در دو سری از اعداد

= سری اول

19 ، 12 ، 18 ، 22 ، 10 ، 3 ، 9 ، 5 ، 2 ،

22 ، 19 ، 18 ، 12 ، 10 ، 9 ، 5 ، 3 ، 2

Me = 10

= سری دوم

5 ، 12 ، 1 ، 9 ، 7 ، 2 ،

12 ، 9 ، 7 ، 5 ، 2 ، 1 ،

Me =

👇محصولات تصادفی👇

تحلیل فضای شهری (خیابان سپه قزوین) پروژه کارآفرینی سنگ بری سخت بر (با ظرفیت 60000 متر مربع در سال) طرح مالی ایران خودرو پاورپوینت بررسی شوراها و قطع‌نامه‌های جهانی موثر در امر مرمت شهری پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران