👈 فروشگاه فایل 👉

آزمون سازگاری زناشویی لاک- والاس (LWMAT)

ارتباط با ما

... دانلود ...

آزمون سازگاری زناشویی لاک_ والاس (LWMAT)

در مقیاس زیر دور نقطه ای را دایره ای بکشید که با در نظر گرفتن جمیع ملاحظات ، میزان سعادت و خرسندی ازدواج شما را نشان می دهد. نقطه وسط یعنی "خرسند" به منزله خرسندی اکثریت مردم از ازدواجشان است. این مقیاس از یک سو رفته رفته به طرف معدود اشخاص می رود که از ازدواج خود بسیار ناخرسندند، و از سوی دیگر به طرف معدود اشخاصی می رود که از ازدواج خود فوق العاده خرسند و شادمان اند.

میزان توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را در مورد هریک از سؤالات زیر با

کشیدن دایره ای دور عدد زیر جواب انتخابی خود مشخص کنید.

👇محصولات تصادفی👇

صدور بیمه های درمان پرسشنامه مقیاس مردانگی-زنانگی میشل گوکلن آموزش تجارت الکترونیک کسب درآمد آسان بررسی علت تخریب برقگیرهای پست 230-400كیلوولت مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری