👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مفاهیم و تعاریف کارآفرینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 33صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

واژه کارآفرینی در سال 1848 توسط استوارت میل از فرانسه به زبان انگلیسی ترجمه شد. او کارکرد و عمل کارآفرین را شامل هدایت ، نظارت ، مهار و خطرپذیری می دانست و عامل اخیر را به منزله عامل متمایز کننده مدیر و کارآفرین در نظر گرفت . ( سهرابی فرد ، 1385) کارآفرینی به فرآیند ایجاد ارزش از طریق فراهم آوردن ترکیب منحصر به فردی از منابع برای بهره گیری از یک فرصت اشاره دارد. این فرآیند نیازمند یک عمل کارآفرینانه و یک عامل کارآفرینانه است . عمل کارآفرینانه به مفهوم پیاده سازی یک ایده ، فرآیند ، محصول ، خدمت یا یک کسب و کار جدید دلالت دارد .عامل کارآفرینانه ، فرد یا گروهی است که مسئولیت شکوفاسازی و به بار نشستن عامل کارآفرینانه را بر عهده می گیرد. ( حق شناس ، 1386 ) به علاوه کارآفرینی فعالیتی است که شامل اکتشاف ، ارزیابی و استفاده از فرصت ها برای معرفی محصولات و خدمات جدید است . (هوآنگ ، 2013) در واقع شناسایی یک فرصت کارآفرینی ، درک معرفی کالا و خدمات جدید و ابداعی در بازار از طریق ، راه انداختن و تشکیل یک فعالیت اقتصادی جدید یا ارتقاء چشمگیر فعالیت اقتصادی موجود می باشد . (سیگل ، 2012) دریك عبارت كوتاه بایدگفت كارآفرینی یك شغل نیست ، یك حرفه نیست ، اشتغالزایی نیست ، بلكه كارآفرینی یك شیوه ی زندگی است . كارآفرینی یك منش است . گونه ای از بودن و شدن است . كارآفرینی یك سبك زیستن است ، یك راه ، یك روش و یك منش ویژه است . كارآفرینی مجموعه ای از خصایل و فضایلی است كه متأثر از ویژگیهای فردی ، خانواده ، محیط تربیتی و شیوه "اجتماعی شدن" در فرد تكوین می یابد و تحول می پذیرد . (ملک پور ، 1390 ، 21)

پیتر دراکر ، کارآفرینی را منظری برای تغییر می داند که همیشه در جستجوی تغییر است ، نسبت به آن از خود واکنش نشان می دهد ، و آن را یک فرصت و شانس می داند . (کردنائیج ، 1384 ) همچنین وی معتقد است خلاقیت و کارآفرینی آن چنان لازم و ملزوم یکدیگرند که می توان گفت کارآفرینی بدون خلاقیت و نوآوری حاصلی ندارد . ( شکرکن ، 1381) کارآفرینی نقش ضروری در بهبود بهره وری و ترویج رشد اقتصادی را بازی می کند (مونترو سانچز ، 2011)تامپسون کارآفرینی را فرآیندی می داند که در آن بتوان با استفاده از خلاقیت ، عضو جدید را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان ، منابع ، ریسک و به کارگیری دیگر عوامل به وجود آورد . همچنین چرچیل درباره کارآفرینی با نگاه متفاوتی معتقد است : کارآفرینان باید بر حرکت ها و بهبودهای مستمری متمرکز شوند که بصورت مداوم در پی بهره برداری از ریسک ها و فرصت های قابل کنترل باشد . اما می توان کارآفرینی را به صورت فرآیند نیز در نظر گرفت که از درون آن تعریفی از کارآفرینی نیز استخراج شود که سمت و سوی واقع گرایانه تر داشته باشد . حال اگر این فرآیند را به شکل زیر تصور کنیم ، این گونه است :

منابع :

الف ) منابع فارسی :

ایران نژاد پاریزی ، مهدی ، 1392 ، اصول پایان نامه نویسی ، تهران

بیابان گرد ، اسماعیل ، 1384 ، رابطه ی عزت نفس ، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان تهران ، مطالعات روان شناختی ، 1 ، 4و5 ، 5-18

تجاری و همکار ، فرشاد ، 1385 ، مطالعه آمادگی کارآفرینی در ورزش : تحلیل مقدماتی مقیاس اندازه گیری کارآفرینی در ورزش ، پژوهش در علوم ورزشی ، 10 ، 73-8

جواهری و همکار ، فاطمه ، 1383 ، موانع کارآفرینی زنان : بررسی تأثیر جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران ، جامعه شناسی ایران ، 5 ، 2 ، 161-178

حق شناس و همکاران ، اصغر ، 1386 ، الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران ، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، 2 ، 8 ، 31-72

حیدری ساربان ، وکیل ، 1391 ، اولویت بندی موانع موثر بر کارآفرینی زنان روستایی ( با روش AHP ) ، مطالعات اجتماعی روانشناسی زنان ، 10 ، 2 ، 159-177

خاکی ، غلامرضا ، 1390 ، روش تحقیق در مدیریت ، بازتاب چاپ ششم

دانایی فرد و همکاران ، حسن ، 1386 ، ارتقاء کارآفرینی در ایران : تحلیلی بر نقش دولت ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، 42 ، 221-262

دلاور ، علی ، 1391 ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، تهران

رابینز ، استیفن پی ، 1390 ، رفتار سازمانی (مترجم : پارسائیان ، علی و همکار ) ، تهران

زارع ، قاسم ، 1386 ، رابطه بین روان شناختی توانمندسازی کارشناسان و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی کشور ، نشریه علوم حرکتی و ورزش ، 5 ، 1 ، 9 ، 71-81

سکاران ، اوما ، 1381 ، روش های تحقیق در مدیریت ، ترجمه صائبی ؛ محمد ، شیرازی ؛ محمود ، تهران

سهرابی فرد و همکاران ، نسرین ، 1385 ، رواسازی مقیاس سنجش کارآفرینی در مدیران دستگاههای دولتی ، فصلنامه روانشناسان ایرانی ، 2 ، 8 ، 267-276

شبگو منصف ، محمود ، 1390 ، اصول و سرپرستی و مدیریت ، رشت

شریف زاده و همکار ، ابوالقاسم ، 1391 ، بررسی رابطه بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، 64 ، 131-152

شکرکن و همکاران ، حسین ، 1381 ، بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت ، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ، علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران ، 3 ، 9 ، 3و4 ، 1-24

طالبی کلیدبری ، ، 1389 ، تأثیر آموزش بر ویژگی های کارآفرینی دانشجویان ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

علائی ، سوسن ، 1390 ، نقش فرهنگ کارآفرینی در توسعه کارآفرینی (مطالعه صنایع فرهنگی ) ، پژوهش های مدیریت راهبردی ، 18 ، 48 ، 109-132

فرهنگی و همکار ، علی ، 1384 ، طراحی و تببین الگوی ارتباطات سازمانی در فرآیند کارآفرینی سازمانی (با تأکید بر شرکت های پخش سراسر ایران ) ، دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار ، 12 ، 14 ، 1-20

) منابع لاتین :

Ahmad Noor Hazlina 2010 Is entrepreneurial competency and business relationship contingent upon business environment International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 16 3 182-203

Analoui Farhad et al 2009 Public sector managers and entrepreneurship in Islamic Republic of Iran Journal of Management Development 28 6 522-532

Carmen Salvador et al 2011 Entrepreneurial self-efficacy and life satisfaction the ICT Journal of Basic and Applied Scientific Research 1 3 242-251

Decker Wayne H 2012 Affiliation motivation and interest in entrepreneurial careers Journal of managerial psychology 27 3 302-320

Devonish Dwayne et al 2010 Explaining entrepreneurial intentions in the Caribbean International Journal Entrepreneurial Behavior & Research 16 2 149-171

Di Zhang David et al 2011 Personal characteristics and strategic orientation : entrepreneurs in Canadian manufacturing companies International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 17 1 82-103

Franco Mario et al 2013 Firm resources and entrepreneurial orientation as determinants for collaborative entrepreneurship Management Decision 51 3 680-696

Huarng Kun-Huang 2013 A two-tier business model and its realization for entrepreneurship Journal of business Research 66 2102-2105

Hussain Javed 2010 The impact of entrepreneurship education on succession in ethnic minority family firms Education + Training 52 8/9 643-659

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درباره اطلاعات خام Data بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق 14-11 ساله کانون اصلاح و تربیت پرسشنامه تحریف های شناختی مقاله وظایف کمیته فنی حسابرسی پاورپوینت بررسی توربین های گاز