👈 فروشگاه فایل 👉

روش تحقیق بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

طرح مساله ......................................................................................................

ضرورت و اهمیت مساله ................................................................................

اهداف تحقیق ..................................................................................................

فرضیات تحقیق...............................................................................................

سوالات تحقیق.................................................................................................

فصل دوم : پیشینه تحقیق

بررسی آثار و پژوهشهای انجام شده ..........................................................

فصل سوم: ادبیات موضوع

تعاریف مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق...................................................

چهارچوب فكری تحقیق وارائه نظریات مرتبط با موضوع تحقیق ...............

فصل چهارم : روش تحقیق

تعریف جامعه آماری و حجم نمونه................................................................

روش گردآوری اطلاعات.................................................................................

فصل پنجم : خلاصه نتایج

تجزیه و تحلیل یافته ها ..................................................................................

نتیجه گیری .....................................................................................................

پیشنهادات .......................................................................................................

محدودیتهای تحقیق.........................................................................................

پرسشنامه .......................................................................................................

فهرست منابع ..................................................................................................

مقدمه

درادوار مختلف تاریخ بشری یكی از مولفه های مهم حیات اجتماعی انسان ها دین بوده است . كمتر جامعه ای را سراغ داریم كه دین با اشكال و تعاریف مختلف در هویت فردی و اجتماعی آن سهم وافری نداشته باشد. دین نه تنها از زندگی انسان امروزی كنار نرفته بلكه همچنان یكی از اركان مهم اجتماعات بشری باقی مانده است. به طوریكه تعمیق تداوم حیات دینی از یك سو گرایش فطری و ذاتی انسان عصر كنونی از سوی دیگر موجب شده دین و گرایشات دینی در زمره مهمترین دغدغه های عصر كنونی باشد.

بازگشت جهانی اندیشه های دینی و جنبش های اجتماعی یكی از غیر منتظره ترین رویدادهایی است كه قرن حاضر با آن مواجه است. امری كه ظهور و بروز دیدگاهها و موانع مختلف در این حوزه را به دنبال داشته است این امر برای جوامع دینی همچون جامعه ما اگر چه فاكتور بسیار مثبتی قلمداد می شود تلاشهای بسیاری را نیز در این حوزه به یاری می طلبد چرا كه حفظ و صیانت از روشهای دینی – اسلامی و دفاع از حقانیت این شریعت آسمانی مسئولیت تك تك آحاد جامعه را خاطرنشان ساخته و وظایف خطیر برنامه میزان نظام را یادآور میشود.

بیان مساله

رشد فزاینده هنجارها و ارزشهای غیر دینی وگاها ضددینی در كنار بی تفاوتی رو به گسترش جامعه در خصوص باورهای مذهبی از جدی ترین مسائلی است كه در حال حاضر جامعه ما را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. آمیختگی انگاره های دینی –مذهبی با ارزشها وهنجارهایی كه ماهیتا محتوای دینی نداشته و از عوامگرایی صرف ناشی می شود ، باعث شده حقیقت دین بر اغلب اعضاء جامعه پوشیده مانده و بستر مساعدی را در جهت دین گریزی ودین ستیزی از سوی برخی اعضاء جامعه و بویژه تحصیل كردگان فراهم آورد بطوریكه برای پاره ای از افراد جامعه این تصور قالبی را ایجاد كرده كه دین ودانش در تعامل با هم بوده و قابل تلفیق نمی باشند. این مسائل درمحیط های آموزشی بویژه دانشگاه بیش از هر فضای دیگری نمودیافته است به گونه ای كه با گذرزمان شاهد كمرنگ شدن پایبندی دانشجویان به دین و سستی در اعتقادات مذهبی آنها هستیم . این امر در كنار اهمیت نقش سرنوشت ساز قشر تحصیل كرده جامعه درآینده كشورو چشم داشتها و مطالبات روزافزون جامعه از آنان برای پیشبرد اهداف جامعه در عرصه های گوناگون بویژه در بعد فرهنگی – كه مذهب از زیر ساختهای اساسی آن است ، بیشتر نمود می یابد

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ کتاب هندسه ترسیمی مقاله تحلیل شهرک مسکونی زیتون اصفهان بررسی آلومینیوم‌ و موارد استفاده آن دانلود تحقیق روش تولید بوش سیلندر اتومبیل 16ص