👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت زیر رده دیلنیده 103 اسلاید

ارتباط با ما

... دانلود ...

1- گیاهانی علفی یا چوبی هستند .

2- از نظر مورفولوژیک دارای ناهمگنی اند.

3- اعضاء این زیررده دارای برچه های متصل بهم اند ( به جز راسته دیلنیالس)

4- پرچم ها زیاد و دور از مرکز گل شکل گرفته اند.

5- دانه های گرده دو هسته اند.

6- تمکن جداری دارند ( به جز راسته پریمولالس)

7- دانه ها به ندرت دارای پریسپرم هستند.

8- ترکیب بتالانین در آنها دیده نمی شود.

9- ابتدائی ترین راسته این زیررده راسته دیلنیالس است که غالبا دارای برچه های جدا از هم است.

👇محصولات تصادفی👇

دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان و راهکارهاى جلوگیرى از آن تحقیق درباره مغناطیس کلیه لغات کلیدی زبان تخصصی روانشناسی پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی (با ظرفیت 1500 تن در سال) مقاله بررسی اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر