👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت دوره آموزش آشنایی با طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب:

مقدمه

منابع انسانی

سازمان

مدیریت منابع انسانی

تجزیه و تحلیل شغل

روشهای تجزیه و تحلیل شغل

روشهای طراحی شغل

طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

تاریخچه طبقه بندی مشاغل

👇محصولات تصادفی👇

گوشه ای از تاریخ شكل گیری تهران قدیم کتاب حسابداری مقدماتی مبانی نظری تعارض تحقیق حقوقی کامل پاورپوینت بافت فرسوده همت آباد اصفهان