👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود خلاقیت و نوآوری 13 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 13 صفحه

خلاقیت و نوآوری كلیدواژه : خلاقیت؛ نوآوری؛ هوش؛ خصوصیات افراد خلاق  1- مقدمه آرامش زندگی در گرو برآوردن نیازهاست.

نیازها به طور كلی به 5 گروه تقسیم می‌شوند: نیازهای فیزیولوژیكی نیاز به امنیت نیازهای اجتماعی نیاز به احترام نیاز به خودیابی كه بترتیب نیازهای اولی نیازهای رده پایین و نیازهای آخری نیازهای رده بالا به حساب آمده و نیاز به خودیابی حد بالای نیازهاست.

برآورده شدن مناسب نیازها شرط لازم برای بوجود آمدن آمال و آرزوهاست.

به عنوان مثال یك فرد گرسنه و آواره هرگز به فكر پرواز بر فراز كوهها نخواهد افتاد.

بسیاری نیز معتقدند كه خلاقیت در نیاز متولد می‌شود همانگونه كه بسیاری از اختراعات بزرگ نه محصول تعریف مشكلی خاص بلكه برای برآورن نیازی خاص به وجود آمده‌اند.

2- اصول اولیه خلاقیت به طور كلی خلاقیت فرایندی است كه طی زمان ادامه داشته و ابتكار، انطباق‌پذیری و تحقق از خصوصیات بارز آن به شمار می‌آیند و می‌تواند جوابگویی برای مشكلات باشد.

برخی از محققان اصولی برای مشخص شدن مرزهای خلاقیت تعریف نموده‌اند: اول اینكه خلاقیت متضمن پاسخ یا مفهومی نو باشد یا آنكه احتمال وقوع آن بسیار كم باشد.

اما باید توجه داشت كه نو بودن و اصالت با آنكه شرط لازم خلاقیت است اما كافی نیست.

زمانی یك پاسخ را می‌توان بخشی از یك فرایند خلاقیت به شمار آورد كه تا اندازه‌ای با واقعیت مطابقت داشته یا اصولاً واقعی باشد.

دوم خلاقیت باید گره‌ای را بگشاید یا با وضعیتی تناسب داشته و یا مقصود معینی را برآورد.

سوم، خلاقیت واقعی مشروط به دوام آن بینش ابتكاری، ارزیابی و تفسیر و رشد آن باشد.

در جمله‌ای كوتاه می‌توان اینگونه بیان كرد «خیلی‌ها ایده‌های خوب دارند اما عده كمی آنها را عملی می‌كنند».

همچنین یكی از عواملی كه معمولاً با خلاقیت مربوط می‌دانند موضوع هوش است.

3- وجوه هوش یك مبنای طبقه‌بندی، نوع فرایند و یا نحوه عملكرد خاصی است كه انجام می‌گیرد.

این نوع طبقه‌بندی شامل 5 گروه اصلی از توانشهای هوشی می‌باشد كه عبارتند از عوامل شناخت حافظه تفكر همگرا تفكر واگرا و ارزشیابی.

شناخت، كشف و یا كشف دوباره و بازشناسی است.

حافظه عبارت از حفظ آن چیزی است كه درك شده است.

در تفكر واگرا ما در جهات متفاوت تفكر می‌كنیم، گاهی به تفحص می‌پردازیم و گاهی در جستجوی تنوع هستیم در حالی كه در تفكر همگرا اطلاعات به یك جواب درست و یا به بهترین جواب شناخته شده و قراردادی منتج می‌گردد.

واضح است كه یكی از توانشهای تفكر واگرا گوناگونی پاسخهایی است كه تولید می‌شود.

این نوع تولید تماماً زاده اطلاعات ارایه شده نیست.

در اینجاست كه مبحث انعطاف‌پذیری در تفكر پیش می‌آید كه از مباحث اصلی خلاقیت به شمار می‌آید.

با این حال در بررسی افراد خلاق این نتیجه به دست آمده است كه اگر چه داشتن حد معینی از هوش لازم است ولی شرط كافی نیست و لزوماً افراد با هوش خلاق نبوده‌اند در حالی كه افراد با هوش متوسط می‌توانند افراد خلاق برجسته‌ای باشند.

در واقع امور خلاقیت شاید بیشتر اكتسابی باشد تا فطری و می‌توان با آموزشهایی این توانایی را در خود افزایش داد.

4- خصوصیات افراد بسیار خلاق از مطالعه افراد بسیار

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با سیستم های کنترل DCS اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یك پایگاه آماری منسجم و یكپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری جزوه انواع نیروگاه