👈 فروشگاه فایل 👉

طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا كار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تكاملی

ارتباط با ما

... دانلود ...

در این تحقیق،طراحی سازه های فضا كار برای وزن مطلوب هندسی و مصالح با رفتار غیر خطی ارائه شده است،كه از الگورستم تكاملی cvsp استفاده می كند.(تداوم غیر رایج مجازی)

متغیر های طراحی مناطق مقاطع عرضی از سازه های فضا كار هستند.محدودیت های طراحی شامل محدودیت سازه ای،تعادلی و هندسی می شود.تنش های كششی و فشاری به مقادیر بحرانی و جابه جایی گره ها كه به مرزهای بالایی خود مقید شده اند،محدود می شود.

كمی بیشینه تعادل نیز در طی فرایند بهینه سازی چك می شود و برخی از محدودیت ها روی متغیر طراحی به عنوان محدودیت هندسی در نظر گرفته می شود. مدل های آماده شده طراحی نشان داده اند كه كاهش اضافی در وزن سازه ها به وسیله رفتار غیر خطی در طراحی بهینه سازه های فضا كار ممكن است.

فهرست مطالب

چكیده:1

-مقدمه:2

1- بیشینه تئوری رفتار غیر خطی. 3

2- مشکلات فرمول های طراحی بهینه. 9

4-2متغیر های طراحی. 11

4-3 توابع مورد نظر. 12

نتیجه گیری.. 19

منابع :20

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت 10 نکته پیرامون زبان بدن در سخنرانی ها مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش مراجع محوری بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان پنجم ابتدایی ابهر دانلود انتخاب و معرفی محصول