👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آنالیز سوالات مهم تئوری حسابداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیامدهای اقتصادی گزارشگری مالی

1- عدم تقارن اطلاعاتی

2- پاداش مدیران از سود جاری میل به پروژه های کم ریسک و کوتاه مدت

3- اطلاعات مالی – تشکیل سرمایه – تسهیم مجدد ثروت میان مصرف و سرمایه گذاری

4- پاداش های نامتقارن هزینه های دعاوی از طرف سرمایه گذاران

تئوری بازی : مدل سازی کنش ها و واکنش ها بین دو یا چند بازیگر – عدم نابرابری اطلاعاتی – هدف حداکثر کردن سود – پیش بینی رفتار بازیگر مقابل

تئوری قرار داد : قراردادهای مختلف میان واحد تجاری و اشخاص مختلف .

تئوری کارگزاری : انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مباشر توسط مدیریت

👇محصولات تصادفی👇

نقشه های معماری و سازه یک ساختمان مسکونی 3 طبقه 6 واحدی تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان چگونه یادگیری و محفوظات اصطلاحات زیست شناسی را در دانش آموزانم بهبود وعلاقه مندکرده مقایسه مدیریت غربی و ژاپنی پرسش نامه عوامل مربوط به افت تحصیلی