👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رضایت شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه توسط اسمیت ،کندال و هالین (1969) طراحی شده است. این ابزار ابتدا به صورت 72 سؤالی بوده که به علت زیادی پرسش ها از کارآیی لازم برخوردار نبود و در سال (1987) آن را به 30 سؤال کاهش دادند. که در این پژوهش، پرسشنامه 30 سوالی استفاده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

نظام آموزشی پاکستان پروژه طراحی سایت هتل با نرم افزارهای dream weaver، sql server و asp.net ابجکت (پنجره) در نرم افزار معماری Revit Architecture مقاله بررسی مشكلات دانشجویی خوابگاهها و امكانات دانلود کارآفرینی طرح توجیهی شاد گل 58 ص.Doc