👈 فروشگاه فایل 👉

قلاویزكاری و برخی عوامل موثر بر آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

این فایل توضیحات کاملی از قلاویزکاری را با داشتن شکل توضیح داده.

حجم : 170kb

امید است که مورد استفاده قرار گیرد.

ساقه قلاویزهای عادی براساس استاندارد DIN به‌صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

1. ساقه كوتاه براساس DIN352 برای رزوه‌های دنده درشت

2. ساقه كوتاه براساس DIN2181 برای رزوه‌های دنده ریز

3. ساقه معمولی براساس DIN376 برای دنده‌های رزوه درشت

4. ساقه معمولی براساس DIN374 برای دنده‌های رزوه ریز

5. ساقه تقویت‌شده براساس DIN371 برای رزوه‌های دنده درشت

شكل 1، نحوه تقسیم‌بندی یادشده را نشان می دهد. بدیهی است كه در صورت استفاده از ساقه تقویت شده، امكان ایجاد رزوه با طول بلند وجود ندارد، ولی گشتاور بیشتری را می‌توان بر این نوع قلاویز اعمال كرد. بجز نمونه‌های استاندارد فوق، انواع ساقه‌های قلاویز دیگری نیز وجود دارند (شكل2) كه برخی از آنها عبارتند از:

· ساقه خیلی بلند برای دسترسی به سوراخ‌های دور از دسترس

· ساقه خیلی كوتاه برای استفاده در ماشین‌های اتوماتیك مخصوص

· ساقه كوتاه برای جوش‌دادن به میله واسطه و یا ساقه‌های عصایی شكل برای استفاده در ماشین‌های مخصوص مهره‌زنی.

شكل 1

.........

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی (فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره جراحی زیبایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی- رفتاری (فصل دوم تحقیق) گزارش كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان شق القمر معجزه